Help and Contact

Cần Giúp Đỡ?

Kỹ Thuật : 832-833-2120
Office: 713-855-4818
Email: lienlac@canngay.com
Hours: 9am - 9pm Central Time

Cần Quảng Cáo Liền?

 Nhân viên chúng tôi đang chờ đợi giúp quí vị đăng quảng cáo.

 Toll Free: 1-800-715-7176

Địa Chỉ Gởi Thư

CanNgay.com
5838 Strong Creek Dr
Houston, TX 77084

Xin viết check trả cho: Cần Ngay

Xin nhắn tin nếu có câu hỏi hay ý kiến gì

Những câu hỏi thường hỏi

Có 2 cách để đăng quảng cáo:

  • Sau khi ghi danh, bạn có thể bắt đầu viết và đăng quảng cáo. Có hướng dẩn rõ ràng chỉ từng bước một thật dể dàng.
  • Nếu quí vị không rành về computer, xin gọi nhân viên Cần Ngay để chúng tôi giúp quí vị viết và đăng quảng cáo.

Có 3 cách để trả tiền:

  • Trả bằng PayPal
  • Trả bằng Credit Card or Debit Card
  • Trả bằng Check

Bảo đảm sẽ work! Nếu không có kết quả, tiền lệ phí sẽ được hoàn lại 100%. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được những lời nhắn tin message và điên thoại từ quí đồng hương cho những lời khen là Cần Ngay work rất tốt và có hiệu quả hơn đọc báo và Cần Ngay rất dễ sử dụng để tìm việc làm, mua bán, thuê mướn, giữ trẻ và tìm các dịch vụ khác.

Sửa đổi quảng cáo bao nhiêu lần cũng được. Quí vị có thể gọi cho nhân viên Cần Ngay và chúng tôi sẽ luôn vui lòng giúp bạn sửa đổi.

  About Us

Based in Houston, TX Cần Ngay is a website development and marketing graphic design company with young talented experts.
We offer many services for all businesses including Business Website, Web Applications, Credit Card Processing, POS System, Marketing Graphic Designs, and many more.

  Contact Us
  Cần Ngay

9950 Westpark Dr #303
Houston, TX 77063

Tel: (713) 855-4818
Tel: (800) 715-7176
Mail : lienlac@canngay.com
Hours : 9am - 9pm Central Time